Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2017 (oficiální web MŠMT Novámaturita.cz)

Oficiální informační portál MŠMT, kde najdete průběžně aktualizované informace týkající se maturit ve školním roce 2016/2017.

 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky 2017

Ředitelka školy Mgr. Monika Máslová vydala v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2016/2017.

 

Plán maturitních zkoušek

Důležité termíny:

1.12.2016    předání vyplněné a podepsané přihlášky zástupkyni ředitele školy

21.12.2016  předání přihlášky k maturitní zkoušce z Cermatu žákům

1.3.2017      pozvánky k písemným zkouškám vygenerované Cermatem, následně předány žákům

 

Termíny maturitních zkoušek (jaro 2017)

2.5. - 9.5.      společná část maturitní zkoušky (Cermat)

9.5. - 12.5.    studijní volno před MZ

15.5. - 19.5.  praktická maturitní zkouška

22.5. - 26.5.  ústní maturitní zkouška

 

Model maturitní zkoušky ve školním roce 2016 – 2017:

Společná část maturitní zkoušky zahrnuje:

1. povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury – komplexní zkouška

2. volitelnou zkoušku z cizího jazyka (AJ, NJ) – komplexní zkouška nebo z matematiky

 

Profilová část

maturitní zkoušky zahrnuje:

1. komplexní praktickou zkoušku z předmětu Ošetřování nemocných

2. komplexní teoretickou zkoušku z předmětu Ošetřovatelství

3. nepovinná zkouška: Psychologie a komunikace, Somatologie

 

Témata profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice