Profil absolventa - zdravotnický asistent/ka

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003 – 23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

PROFIL ABSOLVENTA

Kmenový obor: 53-41-M Ošetřovatelství

Studijní obor: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Rychlé odkazy

Kontaktní informace

Mapa

iŠkola.cz - přihlášeníkontakt aktuality