Zdravotnický asistent/ka

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

4letý obor zakončený maturitní zkouškou
Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Počet přijímaných uchazečů: 60

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice