Nástavbové studium

Nástavbové studium 53-41-L/51 Zdravotnický asistent

Určeno pouze pro absolventy tříletého studijního oboru ošetřovatel s výučním listem.
Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Počet přijímaných uchazečů:

Dvouleté denní studium: 30

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice