Návštěva v CBO Těchonín, 4. ZAB 2.10. 2013

Ve středu 2. října navštívila naše třída 4. ZAB Centrum biologické ochrany Těchonín. Od heliportu až po sklepení jsme měli možnost prohlédnout si toto vysoce specializované centrum, které má Česká republika k dispozici.
Personál nemocnice nás přesvědčil, že zařízení neslouží pouze vojákům, ale je připraveno chránit zdraví všech občanů České republiky.
Specializovaná Infekční nemocnice OBO Těchonín je schopná izolovat a léčit lidi, kteří jsou nakažení vysoce nebezpečnými infekčními nemocemi, (např. SARS; hemoragické (krvácivé) horečky jako Ebola, Marburg, Lassa; multirezistentní tuberkulóza, pravé neštovice apod.), proti většině těchto chorob není k dispozici očkování, popřípadě neexistuje ani účinná specifická léčba.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice