Německý divadelní festival: Divadlo 29, Svaté Anežky České 29, Pce

Profesionální divadelní soubory z Německa každoročně v Pardubicích prezentují své nejaktuálnější hry a zapojují do nich i publikum.
Letos naše studentky 4.ZAA aktivně prožily vystoupení Berliner Jugendtheater Strahl zum Thema Mobbing …. kde končí legrace a začíná šikana? …. kdo rozhoduje, co je legrace? …. tyto otázky si kladlo představení „Spaaaß“. Inscenace byla postavena na interakci herců s publikem.
Abychom se dosytosti nabažily živé mluvené němčiny, posílily jazykové sebevědomí, pobavily se a motivovaly k praktickému použití svých znalostí, nenechaly jsme si též ujít večerní představení určené nejen pro dospělé a to svěží komedii „Eheurlaub“.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice