Školní kolo soutěže Psychologie

Pro školní rok 2010/2011 byl pro předmět Psychologie a komunikace vyhlášen již 5. ročník celorepublikové soutěže, tentokrát na téma „Tolerance v životě“. Soutěže se účastní 2. a 3. ročník denního studia oboru Zdravotnický asistent. Od září žákyně pracovaly na seminární práci, v měsíci prosinci se uskutečnila třídní kola a z každé třídy postoupily dvě vítězné práce do školního kola. Školní kolo proběhlo 24. 1. 2011. Bylo prezentováno 8 prací. Porota měla nelehkou úlohu, neboť všechny soutěžní práce byly na velice vysoké úrovni.

Výsledky:

1. místo: 3.ZAA – Iva Šafaříková – Tolerance v životě

2. místo: 2. ZAB – Michaela Vrzalová – Náboženská tolerance v ČR

Tyto práce postupují do oblastního kola, které se uskuteční v měsíci březnu na SZŠ Ústí nad Orlicí. Gratulujeme.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice