SOČ

Blahopřejeme Matoušovi Kotěrovi ze 4ZL za postup do krajského kola ve středoškolské odborné činnosti se svou originální prací a poděkování patří I Andree Choutkové ze 3ZL za reprezentaci naší školy. Ceníme si všech, kteří dělají něco navíc.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice