Domov mládeže

Střední zdravotnické školy v Pardubicích

Průmyslová 395, 531 21

 

Provoz DM je zajištěn od neděle do pátku, tj. v době školního vyučování nepřetržitě. Pro volný čas slouží ubytovaným tělocvična, posilovna, hřiště, dílna pro výtvarnou činnost, počítače s internetem, wi-fi, školní knihovna. Součástí areálu je školní jídelna.

Důležité upozornění pro platby za ubytování na DM a pro stravování ve ŠJ ve školním roce 2017/2018:

Od srpna 2017 nově činí měsíční poplatek za ubytování 1400,- Kč a záloha na stravování 1200,- Kč, celková měsíční platba je 2600,- Kč.

Nové číslo účtu pro tuto platbu: 115-4118680257/0100  Komerční banka Pardubice

Variabilní symbol: každému ubytovanému žákovi - žákyni bude individuálně přidělen

Platba na září 2017 musí být provedena do 20. srpna 2017

Platba se provádí bezhotovostně na uvedený účet a každá další platba musí být provedena do 20. dne v měsíci

Doporučujeme v souvislosti s přechodem na nový elektronický způsob zpracování plateb uvádět do textu jméno a příjmení žáka – žákyně.

Ubytování se provádí na základě písemné přihlášky.
K DM zajíždí autobusy městské hromadné dopravy č. 12 a č. 28 (výstupní stanice SZŠ). Telefonní spojení na DM je 466 050 244, 733 644 157. Bližší informace u vedoucí vychovatelky Mgr. Zuzany Ouředníkové.


Rychlé odkazy

Kontaktní informace

Mapa

iŠkola.cz - přihlášeníkontakt aktuality