Domov mládeže

Střední zdravotnické školy v Pardubicích

Průmyslová 395, Pardubičky 530 03 Pardubice

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • 4. 4. 2023 Výzva k podání přihlášek k ubytování
  • do 31. 5. 2023 Příjem přihlášek k umístění do DM (přihláška, kritéria, výpis IDOS)
  • 1. 6. 2023 Oznámení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí o ubytování (potvrzení přihlášky, přidělení registračního (evidenčního) čísla na sdělené e-mailové adresy
  • 8. 6. 2023 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Seznámení s výsledkem vyhodnocení podkladů oznámením na e-mailové adresy.
  • 16. 6. 2023 Termín pro možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí
  • 19. 6. 2023 Vydání rozhodnutí oznámením na úřední desce a na www.szs-pardubice.cz (přijatí žáci k ubytování dle evidenčních čísel). Podle § 183 školského zákona, se zveřejněním seznamu uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do DM za oznámené.
  • 19. 6. 2023 Odeslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno poštou do vlastních rukou.

Žáci jiných škol se přijímají pouze v případě nenaplnění kapacity domova mládeže žáky Střední zdravotnické školy Pardubice, Průmyslová 395, 53003 Pardubice


Obecné informace

Provoz DM je zajištěn od neděle do pátku, tj. v době školního vyučování nepřetržitě. Pro volný čas slouží ubytovaným tělocvična, posilovna, hřiště, dílna pro výtvarnou činnost, počítače s internetem, wi-fi, školní knihovna. Součástí areálu je školní jídelna.

 

Důležité upozornění pro platby za ubytování na DM a pro stravování ve ŠJ ve školním roce 2022/2023: měsíční poplatek za ubytování činní 1500,- Kč a záloha na stravování 2400,- Kč, celková měsíční platba je 3900,- Kč.

Důležité upozornění pro platby za ubytování na DM a pro stravování ve ŠJ ve školním roce 2023/2024: měsíční poplatek za ubytování činní 1600,- Kč a záloha na stravování 2400,- Kč, celková měsíční platba je 4000,- Kč.

Nové číslo účtu pro tuto platbu: 115-4118680257/0100  Komerční banka Pardubice Variabilní symbol: každému ubytovanému žákovi - žákyni bude individuálně přidělen

Platba na září musí být provedena od 1. srpna do 20. srpna

Platba se provádí bezhotovostně na uvedený účet a každá další platba musí být provedena do 20. dne v měsíci.

K DM zajíždí autobusy městské hromadné dopravy č. 12 a č. 28 (výstupní stanice SZŠ) a trolejbus č. 2  a č. 27 (výstupní stanice Zámeček).

Telefonní spojení na DM je 466 050 244733 644 157. Bližší informace u vedoucí vychovatelky Marie Pištínkové.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice