Domov mládeže

Střední zdravotnické školy v Pardubicích

Průmyslová 395, Pardubičky 530 03 Pardubice

Provoz DM je zajištěn od neděle do pátku, tj. v době školního vyučování nepřetržitě. Pro volný čas slouží ubytovaným tělocvična, posilovna, hřiště, dílna pro výtvarnou činnost, počítače s internetem, wi-fi, školní knihovna. Součástí areálu je školní jídelna.

 

Důležité upozornění pro platby za ubytování na DM a pro stravování ve ŠJ ve školním roce 2022/2023: měsíční poplatek za ubytování činní 1500,- Kč a záloha na stravování 2400,- Kč, celková měsíční platba je 3900,- Kč.

Nové číslo účtu pro tuto platbu: 115-4118680257/0100  Komerční banka Pardubice Variabilní symbol: každému ubytovanému žákovi - žákyni bude individuálně přidělen

Platba na září musí být provedena od 1. srpna do 20. srpna

Platba se provádí bezhotovostně na uvedený účet a každá další platba musí být provedena do 20. dne v měsíci.

Doporučujeme v souvislosti s přechodem na nový elektronický způsob zpracování plateb uvádět do textu jméno a příjmení žáka – žákyně.

Ubytování se provádí na základě písemné přihlášky.
K DM zajíždí autobusy městské hromadné dopravy č. 12 a č. 28 (výstupní stanice SZŠ) a trolejbus č. 2  a 27 (výstupní stanice Zámeček).

Telefonní spojení na DM je 466 050 244733 644 157. Bližší informace u vedoucí vychovatelky Marie Pištínkové.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice