Domov mládeže

Střední zdravotnické školy v Pardubicích

Průmyslová 395, Pardubičky 530 03 Pardubice

Obecné informace

Domov mládeže je součástí Střední zdravotnické školy Pardubice. Jde o moderní školské zařízení s kapacitou 120 lůžek. Pokoje jsou třílůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Studentům jsou k dispozici vybavené kuchyňky, studovny, klubovny, učebna výpočetní techniky, tělocvična, posilovna, venkovní hřiště, knihovna a WiFi.

Provoz je zajištěn od neděle do pátku, tj. v době školního vyučování nepřetržitě. Snídaně, obědy a večeře odebírají ubytovaní ve školní jídelně, která je součástí areálu školy. K DM zajíždí MHD.

Ubytování se provádí na základě písemné přihlášky.

Výše úplaty za ubytování pro školní rok 2024/25 je stanovena ve výši 1 600,- Kč měsíčně.

Výše úplaty za stravování pro školní rok 2024/25 je stanovena ve výši 2400,- Kč měsíčně.

Splatnost všech měsíčních záloh na ubytování a stravování je vždy k 20. dni předchozího měsíce.

Platba celkem 4000,- Kč - číslo účtu 115-4118680257/0100, Komerční banka Pardubice.

Žáky jiných škol přijímáme pouze v případě volné kapacity.

Telefon: 466 050 244, 733 644 157

E-mail:    

 

Časový harmonogram přijímacího řízení

  • 8. 4. 2024 Výzva k podání přihlášek k ubytování
  • Příjem přihlášek k umístění do DM (přihláška, kritéria, výpis IDOS, případně potvrzení školského poradenského zařízení, lékařská zpráva nebo úřední potvrzení) od 8. 4. 2024 do 31. 5. 2024
  • 3. 6. 2024 Oznámení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí o ubytování (potvrzení přihlášky, přidělení registračního (evidenčního) čísla na sdělené e-mailové adresy
  • 10. 6. 2024 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Seznámení s výsledkem vyhodnocení podkladů oznámením na e-mailové adresy
  • 17. 6. 2024 Termín pro možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
  • 20. 6. 2024 Vydání rozhodnutí oznámením na úřední desce a na www.szs-pardubice.cz (přijatí žáci k ubytování dle evidenčních čísel). Podle § 183 školského zákona, se zveřejněním seznamu uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do DM za oznámené.
  • 20. 6. 2024 Odeslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno poštou do vlastních rukou.

Žáci jiných škol se přijímají pouze v případě nenaplnění kapacity domova mládeže žáky Střední zdravotnické školy Pardubice, Průmyslová 395, 53003 Pardubice

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice