ISIC

ISIC školám je projekt, který nabízí středním školám a jejím studentům možnost využít mezinárodní průkazy ISIC, ITIC a ALIVE. Škola na základě partnerské smlouvy získala právo vydávat tyto průkazy za zvýhodněných podmínek.

Průkazy ISIC – určeno studentům prezenční formy studia – cena 290,-Kč za vystavení, možnost prodloužení na další školní rok za 180,-Kč

Průkazy ITIC – určeno pedagogickým pracovníkům – cena 290,-Kč za vystavení, možnost prodloužení na další školní rok za 180,-Kč

Průkazy ALIVE – určeno všem ostatním (nepedagogičtí pracovníci, dálkoví studenti) – cena 290,-Kč za vystavení, možnost prodloužení na další školní rok za 180,-Kč

Průkazy se objednávají na základě vyplněné žádosti, podepsané fotografie pasového formátu a poplatku 290 Kč v kanceláři školy u p. Řehořové.

https://www.isicskolam.cz/

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice