ISIC

ISIC školám je projekt, který nabízí středním školám a jejím studentům možnost využít mezinárodní průkazy ISIC, ITIC a ALIVE. Škola na základě partnerské smlouvy získala právo vydávat tyto průkazy za zvýhodněných podmínek.

Ceny průkazů od 1.6.2022

ISIC (určeno studentům prezenční formy studia) – cena 350,- Kč  

ITIC (určeno pedagogickým pracovníkům) – cena 350,- Kč

ALIVE (určeno všem ostatním - nepedagogičtí pracovníci, studenti večerního studia) – cena 350,- Kč

Možnost prodloužení průkazů na další rok – 250,- Kč

Duplikát v případě ztráty či zničení – 100,- Kč

Průkazy se objednávají na základě vyplněné žádosti, fotografie pasového formátu a poplatku v kanceláři školy u p. Ivany Řehořové.

https://www.isicskolam.cz/

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice