Webové stránky

Drogová závislost

  • www.drogy.net - informační server o drogách
  • www.drogy.web3.cz – informace o jednotlivých typech drog
  • www.drogy.wz.cz – informace o jednotlivých typech drog
  • www.drogy-info.cz – informační portál o ilegálních a legálních drogách
  • www.odrogach.cz – portál primární prevence: rozhodovací interaktivní hry, testy ke stažení, informace dělené na části pro rodiče, žáky a učitele
  • www.abraca.cz – informační a poradenský server v oblasti prevence drogových závislostí
  • www.laxus.cz – informace o činnosti organizace, zajištění sociálních a zdravotních služeb pro uživatele drog

 

Alkoholismus

  • www.alkoholik.cz – informační server o alkoholismu: vznik,stadia, psychické změny, sociální komplikace, léčba alkoholismu

 

Kouření

 

Poruchy příjmu potravy

  • www.anabell.cz – informace občanského sdružení Anabell pro nemocné anorexií a bulimií

 

Domácí násilí

 

Antikoncepce

 

HIV, AIDS

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice