Veřejné zakázky

Oznámení výběrového řízení

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

 „Vodovodní přípojka – SZŠ Pardubice“

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice