Kariérové poradenství

KARIÉROVÝ PORADCE

Mgr. Renata Kubelková

SZŠ Pardubice, kabinet č. 303

telefon: 466 050 251

e-mail: 

 

 

Náplň činnosti

 • poskytuje individuální a skupinové poradenství žákům i jejich rodičům
 • informuje o příležitostech vzdělávání i světa práce, včetně informací o možnostech mobility
 • poskytuje poradenství v oblasti volby povolání
 • pomáhá žákům s rozhodováním, kam směřovat další vzdělávání či svou kariéru za využití informačních webů
 • pomáhá žákům s vyplněním přihlášek na VŠ a VOŠ
 • provádí průběžný sběr a prezentování informací o tom, kde našli absolventi uplatnění
 • spolupracuje s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími
 • ve spolupráci s ostatními vyučujícími podporuje zodpovědnost žáka za svoji vzdělávací dráhu, podporuje podnikavost a pracovní zkušenosti
 • ve spolupráci s ostatními vyučujícími poskytuje poradenství, jak se orientovat ve světě práce (např. jak zvládnout přijímací pohovor, jak napsat životopis a motivační dopis, jaké jsou typy pracovních smluv atp.)
 • věnuje zvláštní pozornost žákům ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání, motivuje a podporuje je, poskytuje individuální poradenství i v oblasti sebepoznání
 • zajišťuje informovanost žáků o navazujících službách, jako je úřad práce, kariérové centrum, pedagogicko-psychologická poradna
 • spolupracuje s institucemi, jako je kariérové centrum, Europe Direct, úřad práce atd.
 • prezentuje školu na výstavě Schola Bohemia, organizuje návštěvu veletrhů, besedy, exkurze atd.
Střední
zdravotnická
škola
Pardubice