Praktická sestra

53-41-M/03 Praktická sestra

4letý obor zakončený maturitní zkouškou
Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Počet přijímaných uchazečů: 60


Soubory ke stažení

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice