Zdravotnické lyceum

78-42-M/04  Zdravotnické lyceum

4letý obor zakončený maturitní zkouškou

Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Počet přijímaných uchazečů: 46

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělání zdravotnické lyceum je připraven především pro další studium zdravotnických oborů na lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách vysokých škol a vyšších odborných škol.

Osvojené klíčové kompetence spolu s úplným odborným vzděláváním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice