Mimořádné dny

26. září

Mezinárodní den antikoncepce

Informovat o antikoncepci a snížit počet nechtěných těhotenství, to je cíl Mezinárodního dne antikoncepce.Akce se účastní zhruba šedesát zemí. Interupcí v Česku skončí každé šesté těhotenství, což je podle odborníků zbytečně mnoho.

2. říjen

OSN vyhlásila tento den Mezinárodním dnem nenásilí v květnu roku 2007.Tento den je využit k informování veřejnosti o aktivním nenásílí. V ČR je uspořádána v Praze, Českých Budějovicích a Ostravě studentská konference a živý světový symbol nenásilí se zapálenými loučemi.

1. prosinec

Světový den boje proti AIDS byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací z podnětu mezinárodní konference o AIDS v Londýně v lednu r. 1988. Smyslem této akce je upozornit na problémy související s touto tématikou a zákeřnou nemocí.

Červená stužka – je symbolem informovanosti o problematice HIV/AIDS.
Tento den si můžete koupit červenou stužku a sbírkou tak přispět např. na poradenskou činnost, anonymní testování na HIV infekci, přednášky a besedy s odborníky, vrstevnické (peer) vzdělávání.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice