Závěrečné zkoušky

Rozhodnutí o podobě ZZ podle jednotného zadání ve šk . roce 2023/2024

Jarní termín 2024

Písemná závěrečná zkouška 3. 6. 2024
Praktická závěrečná zkouška 10. 6. 2024 - 12 6. 2024
Ústní závěrečná zkouška 13. 6. 2024 - 14. 6. 2024
Studijní volno 4. 6. 2024 - 7. 6. 2024
Střední
zdravotnická
škola
Pardubice