Pro uchazeče

Pro školní rok 2020/2021 nabízíme:

30 míst v maturitním oboru                                   78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

60 míst v maturitním oboru                                   53-41-M/03 Praktická sestra

30 míst v oboru s výučním listem                         53-41-H/01 Ošetřovatel

30 míst v maturitním oboru                                   53-41-L/51  Zdravotnický asistent (denní nástavba)

 

 

Do oboru vzdělání Praktická sestra a Ošetřovatel nemohou být přijímáni uchazeči trpící:

· prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
· prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
· prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických;
· prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
· prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
· prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy;
· prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
· prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu;
· závažnými duševními nemocemi a poruchami chování

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice