Pro uchazeče

Pro školní rok 2024/2025 nabízíme:

46 míst v maturitním oboru                                   78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

90 míst v maturitním oboru                                   53-41-M/03 Praktická sestra

30 míst v oboru s výučním listem                         53-41-H/01 Ošetřovatel

 

 • Podrobné informace o nové formě přijímacího řízení naleznete na webu www.prihlaskynastredni.cz
 • Kritéria přijímacího řízení do jednotlivých oborů budou zveřejněna do 31.1.2024.
 • Přihlášky na střední školu se podávají od 1.2.2024 do 20.2.2024.
 • Na obory s maturitní zkouškou se budou konat jednotné přijímací zkoušky, které organizuje Cermat (matematika, český jazyk).
 • U oborů praktická sestra a ošetřovatel vyžadujeme potvrzení lékaře.

 

Do oboru vzdělání Praktická sestra a Ošetřovatel nemohou být přijímáni uchazeči trpící:

 • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
 • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
 • prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických;
 • prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
 • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
 • prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy;
 • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
 • prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu;
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování

Další informace

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice