Pro uchazeče

Pro školní rok 2022/2023 nabízíme:

30 míst v maturitním oboru                                   78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

60 míst v maturitním oboru                                   53-41-M/03 Praktická sestra

25 míst v oboru s výučním listem                         53-41-H/01 Ošetřovatel

15 míst v maturitním oboru                                   53-41-L/51  Zdravotnický asistent (3leté večerní studium)

 

Na obory s maturitní zkouškou se budou konat jednotné přijímací zkoušky, které organizuje Cermat (matematika, český jazyk).

U oborů praktická sestra, zdravotnický asistent (nástavba), ošetřovatel vyžadujeme potvrzení lékaře.

 

Do oboru vzdělání Praktická sestra a Ošetřovatel nemohou být přijímáni uchazeči trpící:

  • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
  • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
  • prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických;
  • prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
  • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
  • prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy;
  • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
  • prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu;
  • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování

Další informace

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice