Pro uchazeče

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme pro žáky s ukončeným základním vzděláním:

 

30 míst v maturitním oboru                                   78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

60 míst v maturitním oboru                                   53-41-M/01 Zdravotnický asistent

30 míst v oboru s výučním listem                         53-41-H/01 Ošetřovatel

 

30 míst v denním nástavbovém studiu                 53-41-L/51 Zdravotnický asistent

30 míst ve večerním nástavbovém studiu            53-41-L/51 Zdravotnický asistent

(Určeno pouze pro absolventy tříletého studijního oboru ošetřovatel s výučním listem.)

 

Výsledkový portál žáka - kopie zádání Vašich didaktických testů + klíč správného řešení

 

Vypsáno 2. kolo přijímacího řízení

 

Do oboru vzdělání Zdravotnický asistent a Ošetřovatel nemohou být přijímáni uchazeči trpící:

· prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
· prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
· prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických;
· prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
· prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
· prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy;
· prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
· prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu;
· závažnými duševními nemocemi a poruchami chování


Rychlé odkazy

Kontaktní informace

Mapa

iŠkola.cz - přihlášeníkontakt aktuality