Koleje SZŠ

KOLEJE SZŠ – INFORMACE PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Na Střední zdravotnické škole, Pardubice, Průmyslová 395 je možné souvislé dlouhodobé ubytování (tzv. studentské zvýhodněné ubytování) v délce akademického roku, dále pak střednědobé ubytování v trvání minimálně 60 dnů s termínem zahájení a ukončení ubytování podle individuálního požadavku ubytovaného. Možné je i krátkodobé ubytování na dílčí dny nebo souvislé ubytování v rozsahu kratším než 60 dnů.

Cena ubytování (vyjma krátkodobého) se pro akademický rok 2017/2018 nemění oproti předchozímu roku. U dlouhodobého ubytování (studentské zvýhodněné ubytování) se pohybuje dle typu pokoje od 2.300,- Kč do 3.300,- Kč za měsíc / osobu a u střednědobého od 3.300,- Kč do 4.000,- Kč za měsíc/osobu. Podrobnější informace o cenách za ubytování a typech pokojích jsou uvedeny ve  směrnice ředitelky školy č. 7/2017 a to v příloze č. 1.

Ubytování (dlouhodobé, střednědobé) se realizuje na základě písemné závazné přihlášky (dostupné na http://www.szs-pardubice.cz), kterou zasílejte na e-mail:  a to od 1. 6. 2017. Ubytování na kolejích SZŠ Pardubice je poskytováno pouze pro dívky (studentky). Rezervace dlouhodobého a střednědobého ubytování je podmíněna složením rezervační kauce. Úhrada kaucí a částky za ubytování se provádí nově na účet SZŠ č. 115-4118680257/0100. Variabilní symbol pro platbu bude přidělen každému ubytovanému individuálně po přijetí a schválení žádosti.

Jednotlivá lůžka budou obsazována na základě pořadí přijetí žádostí o ubytování až do vyčerpání stanované kapacityPřednostně budou obsazovány kapacity za účelem dlouhodobého ubytování.

V areálu školy je v provozu školní jídelna, která umožňuje studentům stravování (obědy a večeře). Cena za stravování je určena směrnicí SKM Univerzity Pardubice. K areálu SZŠ zajíždí autobusy městské hromadné dopravy č. 12 a č. 28 (výstupní stanice SZŠ). Telefonní spojení na koleje je 466 050 222466 050 211603 466 585.

 

Kontaktní osoba

Jana Švidrnochová (evidence žádostí, informace o volných kapacitách)

Tel.: 466 050 224, 466 050 211, 446 050 222

e-mail:

 

Kontaktní osoba

Ing. Stanislav Šťastný – správce kolejí (uzavírání smluv o ubytování)

Tel.: 466 050 216, 724 652 041

e-mail:

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice