Koleje SZŠ

Průmyslová 395, 531 21

 

Upozornění pro akademický rok 2016/17:

Studentky, které podaly žádost na dlouhodobé ubytování do 31.8.2016 budou přijaty. Platba za období od 18.9.2016 do 30.9.2016 bude uhrazena samostatně na účet SZŠ Pardubice ve výši 1000,- Kč.
Nástup na ubytování je v neděli 18.9.2016 od 14,00 hodin.

 

Účet SZŠ: 24336561/0100

Variabilní symbol: vaše celé rodné číslo

 

Nástup na ubytování je v neděli 20.9.2015 od 14:00. Od této doby budou koleje nepřetržitě otevřeny. Smlouvu na ubytování obdrží studentky ve dvojím vyhotovení při nástupu na koleje.

 

Koleje SZŠ Pardubice, Průmyslová 395, zajišťují ubytování pouze pro dívky. Chlapci musejí žádat o koleje na Univerzitě Pardubice v Polabinách.

Provoz kolejí je zajištěn nepřetržitě. Pro volný čas slouží ubytovaným tělocvična, posilovna, hřiště (vše za úplatek), wi-fi. Město Pardubice nabízí mnoho dalších možností, např. divadlo, kino, zimní stadión, plavecký bazén, zámek s galeriemi, koncerty aj.

V areálu školy je v provozu školní jídelna, která umožňuje studentům stravování (obědy a večeře). Cena za stravování je určena směrnicí SKM Univerzity Pardubice. Ubytování se provádí na základě písemné přihlášky, poplatek za ubytování a ostatní je řešeno směrnicí ředitelky SZŠ Pardubice. K areálu SZŠ zajíždí autobusy městské hromadné dopravy č. 12 a č. 28 (výstupní stanice SZŠ). Telefonní spojení na koleje je 466 050 222, 466 050 211, 603 466 585.


Rychlé odkazy

Kontaktní informace

Mapa

iŠkola.cz - přihlášeníkontakt aktuality