Školní jídelna

Eva Machková        vedoucí ŠJ
466 050 248        
Bankovní spojení pro platby: 24336561/0100, variabilní symbol – variabilní symbol - první část rodného čísla do lomítka (prvních šest čísel desetimístného rodného čísla, např. 991216), měsíční záloha na obědy 600,- Kč do 20. dne na následující měsíc (tzn. na září platit v srpnu), do zprávy pro příjemce uvádějte text: SZŠ-příjmení žáka (př. SZŠ-Novák).
Odhlášky obědů nejpozději den předem do 13.00 hodin.


Rychlé odkazy

Kontaktní informace

Mapa

iŠkola.cz - přihlášeníkontakt aktuality