1.PSA na farmě Apolenka

Třída 1. PSA strávila 2. květnový den v přírodě. Pro turistiku si nemohla vybrat lepší počasí. Ve studáneckém lese mohli žáci obdivovat i krásu a vůni kvetoucích konvalinek. Studánka je oblíbeným centrem pardubických běžců. Také naši žáci se zde seznámili s pevnými kontrolami, které jsou rozmístěny po lese. Našli jejich polohu v mapě pro orientační běh. Od svých tělocvikářek dostali základní informace o tomto sportu a o práci s mapou a pohybu v terénu. Přes spojilský les se třída dostala až do cíle své cesty -  na farmu Apolenka. V areálu si žáci prohlédli zvířata typická pro české prostředí i vystavená zvířata cizokrajná.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice