2. ZL na Dni Pardubického kraje

V pátek 9. 6. 2017 se uskutečnil Den Pardubického kraje. V rámci výuky ON se ho zúčastnila i třída 2.ZL. Pracovnice krajského úřadu prováděla třídu více než hodinu zajímavými místy budov krajského úřadu. Žáci si prohlédli sál rady a sál zastupitelstva, kancelář hejtmana a některé běžně nepřístupné prostory - například balkon směrem na náměstí Republiky a odkryté vykopávky v základech budovy. Zajímavé byly prostory rohové budovy krajského úřadu, které vznikly dle projektu architekta Ladislava Machoně. Zde si třída vyslechla poutavé povídání o událostech z doby 2. světové války, kdy se část budovy stala sídlem Oberlandratu, úřadu německého zemského rady a Gestapa pro východní Čechy.
V sále zastupitelstva vyslechli přednášku o krajských úřadech a jejich struktuře a historii, důležité informace o Pardubickém kraji a Krajském úřadu Pardubického kraje. Žáci si také prověřili formou hry své místopisné znalosti našeho kraje. Program dále nabízel na Komenského náměstí a také na Pernštýnském náměstí ukázky práce složek integrovaného záchranného systému, nabídku řemeslných výrobků a prodej regionálních potravin.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice