2.ZL ve Státní vědecké knihovně v Hradci Králové

Třída 2.ZL navštívila 11. 4. 2019 Státní vědeckou knihovnu, zde se žákyně seznámily s prostory a chodem knihovny, následoval naučný program o životě  a díle Boženy Němcové. V této části došlo k propojení teorie s praxí, všechny žákyně  se aktivně zapojily do zjišťování informací ze zdrojů knihovny a následně svá zjištění prezentovaly ostatním.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice