29. 01. 2015 Simulační hra „Vědecká konference – globální oteplování v roce 2015“ 1. ZAA

Žáci 1. ZAA realizovali simulační hru v environmentálním projektu Globální oteplování. Simulovaná diskuzní fóra vědců, novinářů, politických zástupců a ekologických aktivistů se snažila během dopoledne obhajovat a prosazovat svá řešení ekologické „katastrofy“ – globálního oteplování. Panelová diskuze přinesla mnoho nových podnětů a rozšířila obzory žákům v ekologickém smýšlení.                                                           

Redakce: týdeník Ekologie 2015 s.r.o.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice