2ZL v Botanické zahradě a v Americkém centru v Praze

Krásný květnový čtvrtek jsme za slabého deště strávili v Botanické zahradě v Praze Tróji, kde  nás paní průvodkyně provedly po skleníku Fata Morgana a poutavě pohovořili o motýlí populaci. Následovala prohlídka venkovní expozice včetně výstavy bonsají a odpoledne jsme navštívili Americké centrum při Americké ambasádě, kde nám paní Jana Sehnálková v angličtině vysvětlila zdravotnický systém USA a zároveň osvětlila současné problémy střílení na středních školách spojené s 2. dodatkem americké ústavy a to je právo vlastnit zbraň. Následovala prohlídka skvěle vybavené knihovny a diskuze. Velmi poučná biologicko-anglická exkurze.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice