3. ZL se vzdělávala v centru Pardubic

Ve středu 19.10. vyměnila třída 3. ZL školní lavice za výuku v centru našeho krásného města. Nejprve se vypravila na prohlídku prostor Krajské knihovny v Pardubicích, zopakovala si učivo 1. ročníku o službách poskytovaných knihovnami a prohlédla si krásné prostory původních 3 středověkých domů, které byly pro účely knihovny spojeny a upraveny. Žáky zde překvapila pod skleněnou podlahou středověká studna, zbytky renesančních maleb na stěnách a zachované středověké stropy.

Z knihovny se přesunuli na náměstí, kde si poslechli výklad o historii Pardubic a zopakovali znaky uměleckých slohů, připomněli si pověst o vzniku znaku rodu Pernštejnů a biblický příběh o Jonášovi a velrybě.

Na závěr navštívili nově otevřené Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku. Zde měly pracovnice centra pro ně připravený program o divadle Semafor. Po skončení pak měli žáci možnost nahlédnout do tiskařské expozice rodiny Vokolků. A kdo měl zájem, mohl v centru zůstat dál a využít prostor čítárny a terasy s výhledem na pardubický zámek.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice