Adaptační kurz

5.-7. září 2011 se konal adaptační kurz prvních ročníků naší školy na Radosti v Horním Jelení.Tři dny plné soutěží, psychoher a aktivit v přírodě přispěly k bližšímu seznámení žáků i učitelů. Přejeme prváčkům šťastný rozjezd na nové škole. Podívejte se na foto z kurzu J.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice