Adaptační kurz

1.– 3. září 2009 měli možnost žáci prvních ročníků seznámit se na adptačním kurzu, který se konal na Radosti v Horním Jelení.Pěkné počasí, pohoda a dobrá nálada provázela žáky i učitele celým kurzem. Jak hodnotili účastníci společně strávené chvíle? Seznámili jsme se,pomáhali si, poznali jsme druhé, byla legrace…“ Hry v přírodě, lanová dráha, psychohry, peer program se zaměřením na prevenci pohlavně přenosných chorob, ukázka činnosti pracovníků Celní správy Hradec Králové s protidrogovou tématikou….To vše bylo na programu prvních tří dnů na začátku školního roku.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice