Adaptační kurz prvních ročníků 2. 9. 2020 – 4. 9. 2020

Žáci prvních ročníků zahájili školní rok seznamovacím kurzem, který se poprvé konal v prostorech SZŠ Pardubice. Program byl upravený s ohledem na omezený režim, který je daný epidemiologickým opatřením (Covid – 19). Všichni absolvovali teambuildingový program s prvky zážitkové pedagogiky zaměřený na vybudování vztahů v novém třídním kolektivu na téma ,,Kdo přežije“. Děkujeme lektorům a pracovnicím školní jídelny za bezvadný začátek školního roku.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice