Adaptační, seznamovací kurz prvních ročníků 1. 9. 2021 – 3. 9. 2021

Žáci prvních ročníků zahájili školní rok seznamovacím kurzem, který se opět konal v areálu SZŠ Pardubice.  Program byl upravený s ohledem na omezený režim, který je daný epidemiologickým opatřením (Covid – 19). Všichni absolvovali program s prvky zážitkové pedagogiky zaměřený na vybudování vztahů v novém třídním kolektivu na téma Kdo přežije.  Smyslem všech her byla dobrovolnost, radost, zábava, rozptýlení.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice