Adaptační, seznamovací kurz prvních ročníků

Žáci prvních ročníků zahájili školní rok seznamovacím kurzem, který se opět konal v areálu SZŠ Pardubice. Díky příznivé epidemiologické situaci byl kurz i přes noc.  Všichni absolvovali program s prvky zážitkové pedagogiky zaměřený na vybudování vztahů v novém třídním kolektivu na téma ,,Kdo přežije“. Smyslem všech her byla dobrovolnost, radost, zábava, rozptýlení. Mezi nejoblíbenější aktivity byly zařazeny ,, Husí krky“, hry po slepu na důvěru a ledolamky. Žáci příjemně překvapili učitele svým chováním, zájmem o aktivity  a celkovou pohodou. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice