Adaptační, seznamovací kurz prvních ročníků 4. 9. 2019– 6. 9. 2019

Žáci prvních ročníků zahájili školní rok pobytem v rekreačním zařízení Radost, které se nachází u Horního Jelení.

Všichni absolvovali kompletní teambuildingový program s prvky zážitkové pedagogiky zaměřený na vybudování vztahů v novém třídním kolektivu na téma ,,Kdo přežije“.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice