Adaptační, seznamovací kurz prvních ročníků 6. 9. - 8. 9. 2017

Žáci prvních ročníků zahájili nový školní rok pobytem v rekreačním zařízení Doubravka, které se nachází v překrásném prostředí Železných hor. Program pro žáky připravila organizace ,,Tramtadadá“. Žáci se ocitli v roli pacientů. Prodělali velké množství „léčebných procedur."  Vše se odehrávalo v humorné a odlehčené atmosféře.

Program obsahoval  aktivity orientované na odbourání bariér a budování důvěry v týmu, soubor aktivit zaměřených na poznávání sebe sama, svého komunikačního stylu, role v kolektivu a potenciálu. Konkrétní etapy programu byly zaměřené na poznávání druhých lidí, komunikaci, prezentaci a odbourávání předsudků. Komplexní týmové aktivity kladly důraz na využití potenciálu jednotlivých členů týmu. Zpětná vazba obsahovala tvorbu "diagnóz" a vypracování "zprávy pro příbuzné a blízké".


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice