Anatomický ústav 1.LF UK, Neviditelná výstava, Poslanecká sněmovna

4.10.2018 navštívila třída 3.ZL Anatomický ústav 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde nám bylo velmi poutavě představeno a vyloženo jak funguje a jaké sbírky se nacházejí v muzeum srovnávací anatomie. Sbírky jsou uspořádány tak, aby umožnily sledovat morfologické změny, ke kterým došlo na kostrách a orgánech jednotlivých skupin obratlovců v procesu jejich vývoje a usnadnily  tak pochopení cest evoluce. Především jsou ale využívány k výuce mediků.

Po exkurzi a  po krátké procházce přes Karlovo náměstí následovala návštěva Neviditelné výstavy, která se nachází na Novoměstské radnici. Zážitková simulace života bez zraku zanechala na všechny velmi silný dojem. Posledním bodem programu bylo jednání Poslanecké sněmovny, které bylo, ale kvůli volbám zrušeno a tak jsme jen nahlédli do unikátních prostor paláce Smiřických a Thunovského paláce a vyslechli stručný výklad průvodce.

 Krásné počasí a nabitý program už jen narušila zpáteční cesta plně obsazeným vlakem.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice