Běh pro život

14. května 2011 se v Pardubicích konala charitativní akce Běh pro život. Organizátorem Běhu pro život je Nadační fond Tesco. Ve spolupráci s nadací Krtek pomohly žákyně naší školy během tří dnů (12-14.5.2011) vybrat částku 21 517 Kč prodejem drobných předmětů. Cílem akce je vybrat částku 3 500 000 Kč pro onkologicky nemocné děti, aby během své nemoci mohly zůstat v domácí péči. Patronkou Běhu pro život byla letos v Pardubicích herečka Alice Bendová. Děkuji všem, kteří se akce účastnili. J. Junová


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice