Běh Terryho Foxe

7.10.2006 se uskutečnila v Pardubicích charitativní akce na pomoc boji proti rakovině BĚH TERRYHO FOXE. I když byla sobota, tak někteří studenti i učitelé svou účastí přispěli ke zdaru této akce: Pavlína Vašková - 2ZAC(běh), Veronika Koutová - 2ZAC (běh), Daniela Shubertová - 2ZAB (běh), Nikola Chocholoušová - 2ZAB (běh), Josef Šťastný - 3ZAC (běh), Luboš Špitzer - 1ZAA (běh), Kateřina Škvorová 1OŠ (běh), Kristýna Fiedlerová - 2ZAC (inline), p. učitelka Alena Faltová (běh), p. učitelka Zuzana Řezáčová (cyklistika)

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice