Beseda s Městskou policií

Ve středu 24.11.2021 se žáci z Domova mládeže zúčastnili besedy na téma protidrogová prevence, trestní právo pro nezletilé a přestupkové řízení.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice