Best in English

Poslední listopadový pátek byl ve znamení mezinárodní online soutěže Best in English. Účastnili se jí studenti všech ročníků a oborů, kteří poměřili své znalosti anglické gramatiky, poslechové dovednosti a čtenářskou gramotnost se studenty po celém světě. Výsledky budou známy zhruba za 14 dní, ale již teď jsme na své žáky pyšní, mnozí dosáhli slušného bodového ohodnocení. Za reprezentaci školy jim patří velký dík a věříme, že účast bude alespoň stejně tak hojná i v dalších letech.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice