Biologická olympiáda

Dne 29. ledna se konalo školní kolo biologické olympiády na téma „Komunikace“. Součástí olympiády byly celkem čtyři samostatné úlohy. První úloha byla zaměřena na hormon inzulin, v další úloze se studentky zabývaly stavbou oka, následovalo poznávání přírodnin a poslední úloha obsahovala všeobecný test.
Všem zúčastněným dívkám gratuluji k velmi pěkným výsledkům, kterých v soutěži dosáhly.

První místa obsadily následující dívky:
GALLIKOVÁ Diana, 1.A            64 b.
JELÍNKOVÁ Pavla, 1.A             51 b.
TREBICHAVSKÁ Gabriela, 1.B  49,5 b.
Dále se soutěže zúčastnily:  Monika Hloupá, Michaela Šancová a Pavlína Kladko (všechny z 1.B).
Pokud se chcete i vy ostatní podívat na soutěžní úlohy, sledujte ke konci února nástěnku v přízemní chodbě mezi učebnami číslo 2 a 3.
 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice