Botanická zahrada a Hrdličkovo muzeum

Ve čtvrtek 12. května se třída 3.ZL zúčastnila exkurze do Botanické zahrady v Praze a do Hrdličkova muzea člověka. Nejprve jsme shlédli výstavu Motýli ve skleníku Fata Morgana, kde jsme se také seznámili s rostlinstvem tropického a subtropického klimatického pásma. Úvodní část expozice skleníku je věnována suchomilné vegetaci, prostřední část představuje nížinný deštný les vlhkých tropů a poslední, chlazená část skleníku přibližuje vegetaci drsného prostředí vysokých hor. Hlavní atrakcí však byli volně poletující tropičtí motýli, o jejichž životě jsme se dověděli řadu zajímavostí. Ve druhé části exkurze jsme navštívili Hrdličkovo antropologické muzeum v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde jsme si prohlédli rozmanité antropologické exponáty jako jsou mumie, kosterní pozůstatky, dále kolekci trepanovaných lebek či sbírku patologické anatomie.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice