Branný den

13.11.2019 se třída 2.ZL na dvě hodiny přenesla díky interaktivnímu programu Branný den do roku 1962 a my jsme se stali žáky třetí třídy. Nejprve jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o poválečné situaci, studené válce a karibské krizi. Pak „složili“ pionýrský slib, dostali i rudý pionýrský šátek a následně za zvuku sirény, oznamující jaderné nebezpečí, jsme se v odpovídajícím protichemickém oděvu (maska, pláštěnka a ochranné rukavice) úprkem přesunuli do krytu. Zde následovala prohlídka krytu samotného a velice poutavé dokončení vývoje Karibské krize.

Exkurze nás zaujala a díky průvodcům „soudruhům Pavle a Františkovi“ jsme trošku pochopili život v tehdejší ČSSR.

Děkujeme za výběr zajímavého programu ,,soudružce“ učitelce Mrázkové


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice