Březen ve znamení mezinárodních online setkání

Vítejte v Thajsku, Mexiku, Itálii, Polsku a Turecku. Vzhledem k prodloužení online výuky pokračujeme v rámci vybraných hodin angličtiny v setkávání se se studenty a učiteli ze zahraničí.

Společně prezentujeme naši kulturu a zároveň procvičujeme jazykové dovednosti při diskuzích v „místnostech – breakout rooms“ v rámci platformy Teams nebo Zoom.

Nejstatečnější a nejaktivnější studenti obdrží motivační certifikát. Dík patří všem za účast i nad rámec rozvrhu vzhledem k časovým posunům v jednotlivých zemích.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice