Burza škol v Chrudimi

Jak je každý rok zvykem, i letos jsme se vydali do chrudimského muzea, abychom budoucím uchazečům o studium přiblížili naše obory a zodpověděli jejich případné dotazy. Při té příležitosti si vyzkoušeli brýle simulující požití návykových látek, ověřili si znalost jednotlivých orgánů lidského těla, odebrali vzorky z nosní i ústní sliznice nebo zjistili, jak důkladně si počínají při mytí rukou. 

Děkujeme Adéle Kovářové, Lence Sobolíkové (obě ze 3.PSB), Denise Kubíkové a Ondřeji Šárovi (oba ze 3.ZL) za pomoc při obsluze jednotlivých interaktivních stanovišť a celodenní reprezentaci naší školy. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice