Celostátní kolo psychologické olympiády

Dne 11.- 12. dubna 2012 se konalo na Střední zdravotnické škole v Kyjově celostátní kolo psychologické olympiády na téma Láska a přátelství. V tomto školním roce se soutěžní přehlídky zúčastnila i žákyně Střední zdravotnické školy v Pardubicích - Štěpánka Mňuková ze 3.ZAB. Po vítězství v krajském kole v Hradci Králové tak hájila nejen barvy naší školy, ale i Pardubického a Královéhradeckého kraje. Ve velmi silné konkurenci nejlepších 11 žáků z celé republiky si vedla velmi dobře. Její práce rozhodně nezanikla, i když nebyla oceněna na pomyslném stupni vítězů. Srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a šíření jejího dobrého jména i mimo náš region!
Děkujeme zároveň Mgr. Ročkové za vedení práce.
 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice