Celostátní kolo soutěže první pomoci s mezinárodní účastí

Ve dnech 2.5. -3.5. 2006 se na SZŠ Brno, Jaselská 7/9 konalo 11. celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Družstvo studentek třídy 4.VSA ve složení VERONIKA HLÁVKOVÁ (velitelka družstva), PAVLÍNA FROSCHOVÁ, LUCIE NOLLOVÁ obsadilo 3.místo!

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice