Celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci (Brno 21.6. -22.6. 2012)

Studentky 3. ročníku ZAA vybojovaly krásné 3. místo na Celostátním kole soutěže v poskytování první pomoci v Brně, konané ve dnech 21.6. -22.6. 2012. Složení družstva: Kristýna Juříčková, Kristýna Říhová, Jarmila Dušková

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice