Člověk a svět práce aneb Parádní projektový den

Ještě před odchodem na praxi si třída 3. ZAB skvěle užila projektový den, který každým rokem pořádáme v rámci ZSV. Jeho hlavním tématem se tento školní rok stala práce grafiků, tiskařů a novinářů.
S tvůrčí prací první jmenované skupiny jsme seznámili během animačního programu ve VČG v Pardubicích (v domě U Jonáše). V rámci programu „Tisknu, tiskneš, tiskneme...“ jsme se nejen obohatili o mnohé teoretické znalosti, ale měli jsme možnost si i prakticky vyzkoušet techniku linorytu, práci s grafickým lisem i tisk z koláže. Studenty práce opravdu bavila! Navíc jsme si své vlastní tisky mohli vystavit ve třídě a později i odnést domů. 
Další část našeho projektového dne pak už probíhala ve škole. Zde jsme si díky vlastním příspěvkům studentů shrnuli vše podstatné o činnosti grafiků a navázali jsme prezentacemi, které nás poučily o práci tiskařů a o základních tiskových technikách.
Poslední část našeho programu byla opravdovým vyvrcholením celého dne. Na besedu  k nám do třídy přišla novinářka Lenka Stejskalová Reichová. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o novinářské praxi. Lenka nás seznámila mj. s jednotlivými profesemi, které mají spojitost s tvorbou novin, objasnila nám tzv. lámání novin, popsala pracovní den žurnalisty a jeho „honbu“ za tématem, zprávou dne, článkem ... Studenti využili této výjimečné příležitosti a bez ostychu kladli nekončící řadu dotazů.  
V závěru dne jsme se seznámili s historií novin ve světě i v Čechách a zvlášť jsme se zabývali dnešními novinami a časopisy se zdravotnickou tematikou.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice