Cyklus přednášek „Vzniku, významu a vývoji Evropské unie“

V souladu  s osnovami výuky ekonomie  a základů  společenských věd se třída 1.ZAB zúčastnila cyklu přednášek o „Vzniku, významu a vývoji Evropské unie“, které proběhly ve říjnu a listopadu 2012 v prostorách Domu techniky Pardubice -  pod záštitou Euroskopu a pod vedením Phdr. Radky Slezákové. Studentky se poutavou formou dověděly nejen o historii, ale i možnostech dalšího  studia, práce či krátkodobých dobrovolnických akcích v zemích  EU.
V měsíci listopadu se uskutečnila naučná „ vycházka po stezce Viléma z Pernštejna“, na které se   studentky 1.ZAB   formou vlastních prezentací  seznámily nejen s bohatou historií  města, ve kterém studují, ale i s jeho významnými  pamětihodnostmi, zákoutími i průmyslovými objekty.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice